SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
0,00 €

Sordadu Nangu

de gherra e de amore

2,49 € Sordadu Nangu
ID Code 978-88-7356-805-6
Author/s Lorenzo Pusceddu
Publisher Condaghes
Edition 2015
Pages 96
Size -
Series Paberiles
Genre Fiction
Format Ebook
Release language Sardinian

The work

Unu sordadu partit pro sa Gherra manna de su ´15-18, arruoladu in sa Brigata Tàtari. Comente a medas sardos, no at a torrare prus a sa terra nadia. L´at a torrare a bìdere cun sos ogros de Caderina, una crocerossina chi l´at assistidu cun amore in s´ispidale de campu, bènnida in Sardigna pro connòschere sos parentes suos. In su contu, Nangu, unu giòvanu vitale e balente iscoberit su mundu ipòcrita de sa gherra, in ue ti bochint si non bochis, in ue sos machines de sos òmines giòcant cun sa vida de sos innotzentes. Ma connoschet s´amore puru...

Sordadu Nangu

2,49 €

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)